zoeken

Introductie duik

introductiecursus 1Als je nog nooit gedoken hebt en lijkt het je wel leuk om eens met een duikuitrusting onder water te gaan, dan bieden we bij Duikteam Woerden een uitgelezen kans om met de duiksport in aanraking te komen! Enkele malen per jaar organiseren we een introductieduik in het Batensteinbad. Deze introductie is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Hieronder lees je iets meer over de introductie.

Dagindeling

Om 14.00 uur word je verwacht in het restaurant van zwembad Batenstein. Voorafgaand aan de eigenlijke duik geven we een korte theorieles. De insteek van deze les is dat we je op de hoogte brengen van de werking van het duikmateriaal, de communicatie onder water en de do's en don'ts van de duiksport. Deze sessie duurt tot circa 15.15 uur.

Aansluitend (vanaf 15.30 to 16.30 uur) vindt de introductie duik zelf plaats in het zwembad.
Onder leiding van ervaren begeleiders maak je kennis met de eerste beginselen van de duiksport,
waarbij een aantal basisvaardigheden zal worden uitgevoerd.
Maar voorop staat de ervaring van het ademen onder water, "gewichtloos" kunnen zweven (trimmen) en zwemmen onder de waterspiegel.

Na afloop van het theorie- en praktijk deel van deze introductie duik (en na het opruimen van de materialen en het douchen)
vind er in de hal van het zwembad nog een evaluatie plaats.

Vereisten

Om deel te nemen aan de introductie duik moet je:

  • beschikken over de basisvaardigheid zwemmen, vergelijkbaar met zwemdiploma A en B
  • tenminste 14 jaar zijn
  • de theoretische instructie hebben bijgewoond
  • het aansprakelijkheidsformulier introductiecursus volledig hebben ingevuld en ondertekend 
       (als je minderjarig bent, een verklaring van geen bezwaar overleggen van ouders of voogd)
  • Duikervaring niet noodzakelijk.
  • Wat je moet meenemen: Zwemkleding en een extra T-shirt voor in het zwembad en als je in het bezit bent van een duikbril, vinnen of een duikpak
        is dat ook erg handig!

Kosten

introductieduikVoor de kosten verwijzen we naar de actuele pagina van de tarieven. Bij een lidmaatschap volgend
na de introductie duik worden de kosten in mindering gebracht op de contributie.

Vervolgopleiding

De introducé kan zich verder in de duiksport verdiepen door bij Duikteam Woerden (zie de 1* NOB duikopleiding) een vervolgopleiding te volgen.

Aanmelding

Vragen over en aanmelding voor een introductieduik kan door contact op te nemen met de secretaris.

Last Update: General update: 24-08-2022 22:22

Vereniging Duikopleidingen Trainingen Nederland Onderwaterland Contact
Activiteitencommissie 1*,  2*,  3*, 4*.
Schema Senioren en jeugd Duikverhalen Nederland Sitemap
  Specialisaties   De Buddylijn  
  1* of 2* instructeur      

Copyright © 2017 Duikteam Woerden. Deze website is gebouwd door Gert Eggink en ontworpen door Gert Eggink & Lex Reichenfeld.
Overname van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van DTW.